Velkommen

STLT er medlem av det nasjonale Samarbeidsrådet for tro og livssyn. Besøk gjerne deres hjemmeside.

STLT er medlem av det nasjonale Samarbeidsrådet for tro og livssyn. Besøk gjerne deres hjemmeside.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Tromsø (STLT) ble offsielt etablert den 6. september i 2007. Initiativet til STLT kom på den nasjonale dialogkonferansen som STL arrangerte i slutten av oktober 2006. Representanter fra tros- og livssynssamfunn i Tromsø som deltok på konferansen tok initiativ til å begynne samtaler om et samarbeid lokalt. Leder av STLT er Lone Ebeltoft fra Sjamanistisk forbund.

Oppgaven for det lokale rådet i Tromsø er å arbeide for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn og med spørsmål som er av felles interesse for tros- og livssynssamfunnene i Tromsø.

Se vedtekter for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Tromsø.

Se oppslag på Tromsø kommunes nettside om etableringen av STLT.

Sidene er under konstruksjon. Ta kontakt med webmaster Torbjørn Askevold hvis du lurer på noe angående arbeidet med sidene.