Kontakt

Vil du vite mer om STLT, eller har du forslag til saker som et lokalt råd i Tromsø kan arbeide med, eller ønsker ditt tros- eller livssynssamfunn å bli medlem, kan du ta kontakt med Mansoor Waizy, som er å treffe på epost: mwaizy@yahoo.de. Mansoor representerer Alnor Senter (Tromsø Islamske Senter) i STLT.