Om STLT

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Tromsø (STLT) ble offsielt etablert den 6. september i 2007. Initiativet til STLT kom på den nasjonale dialogkonferansen som STL arrangerte i slutten av oktober 2006. Representanter fra tros- og livssynssamfunn i Tromsø som deltok på konferansen tok initiativ til å begynne samtaler om et samarbeid lokalt. Leder av STLT er Mansoor Waizy, som representerer Alnor Senter (Tromsø Islamske Senter).

Oppgaven for det lokale rådet i Tromsø er å arbeide for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn og med spørsmål som er av felles interesse for tros- og livssynssamfunnene i Tromsø.